موسسه ذهن برتر تا پایان سال 1395 کارگاهها و سمینارهای متعددی را برای عموم علاقمندان برگزار مینماید که میتوانید نقش موثری در افزایش بازدهی فعالیتها و موفقیتهای شما در زندگی داشته باشد

برای اطلاع از برنامه های موسسه ذهن برتر در سال 1395 میتوانید از اینجا اقدام  کنید