زمان برگزاری کارگاه آموزشی حافظه برتر

1 بهمن ساعت 9 الی 18

محل برگزاری کارگاه: دانشگاه شهید بهشتی 

برای ثبت نام به اینجا یا ادامه مطلب مراجعه فرمایید

سرفصل های کارگاه حافظه برتر:

بخش اول: سیستم های تداعی و اتصالات

بخش دوم: تکنیکهایی برای تمرکز و افزایش دقت

بخش سوم: تکنیک های تقویت حافظه و به خاطر سپاری اعداد و ارقام

بخش چهارم: تکنیک هایی برای به خاطر سپاری اسم ها و چهره ها 

زمان برگزاری کارگاه آموزشی حافظه برتر

1 بهمن ساعت 9 الی 18

محل برگزاری کارگاه: دانشگاه شهید بهشتی 

جهت ثبت نام آنلاین کلیک کنید